Skip to main content

Jaka będzie inflacja i o ile wzrosną płace w Polsce? Najnowszy raport NBP

By 25 October, 2023July 11th, 2024Forex Trading

co to jest inflacja bazowa

Pomimo różnic w definicjach […], przyjmuje się, że inflacja bazowa jest tą częścią inflacji, która jest związana z oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która nie jest bezpośrednio zależna od szoków podażowych. Jego zdaniem inflacja zacznie spadać w drugim kwartale, może nawet już w kwietniu. Szybko jednak zastrzegł, że w jego ocenie taki scenariusz jest mało prawdopodobny, bo hamowanie konsumpcji spowoduje spadek inflacji. Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca 2024 r.

Duża zmiana w rachunkach za pompy ciepła. Wszystko policzyli

  1. Pozostali odpowiedzieli błędnie albo przyznali, że nie wiedzą.
  2. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych nieuwzględniający żywności, paliw i energii, obniżyła się w kwietniu do 4,1 proc.
  3. W kwietniu wobec 15,5 proc.
  4. Nawet w takich warunkach inflacja bazowa zachowała rozpęd.

Od połowy lat 90., dzięki przygotowaniom krajów do wprowadzenia euro oraz polityce pieniężnej EBC, stopy inflacji są znacznie niższe. Tymczasem do uzyskania lepszego obrazu zmian cen w gospodarce EBC będzie używać także innych miar inflacji, które obejmują koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań. Obiegowa wiedza głosi, że inflacja bazowa PCE to taka inflacja CPI, tyle że ze zmiennymi wagami.

NBP coraz bardziej osamotniony. Kolejny bank centralny tnie stopy procentowe

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w kwietniu 14 proc. W ujęciu rocznym wobec 15,7 proc. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,3 proc. Narodowy Bank Polski opublikował dane, dzięki którym wiemy, ile wyniosła inflacja bazowa w maju.

Chiny liczą na utrzymanie dobrej dynamiki PKB w 2019 roku

Narodowy Bank Polski informuje, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. „Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – czytamy na stronie Narodowego Banku Polskiego. W poniedziałek NBP opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2023 r.

Inflacja CPI i bazowa

Pierwsza faza dezinflacji na poziomie cen konsumenckich jest szczególnie ostra właśnie ze względu na gwałtowny wzrost cen paliw i żywności sprzed roku. Jest zatem pochodną głównie efektów statystycznych, które w przypadku wskaźnika bazowego są mniej istotne, https://www.forexformula.net/ a apogeum osiągną we wrześniu. To właśnie wtedy jego miesięczna dynamika była najwyższa w tym wieku i osiągnęła 1,4 proc. Jeśli zestawimy to z faktem, że w lutym ceny bazowe były o 1,3 proc. Wyższe niż w styczniu, a w marcu podniosły się ponownie o 1,3 proc.

Właściciel marki odzieżowej 4F dołączył do fali zwolnień. Pracę straciło 130 osób

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie 3,7 proc., w przyszłym roku wyniesie, 5,2 proc., a w roku 2026 sięgnie 2,7 proc. – wynika z opublikowanego w piątek przez Narodowy Bank Polski raportu o inflacji. — Wszystko wskazuje na to, że lada moment inflacja bazowa może nieznacznie odbić. W drugiej części roku powinna przyspieszać w kierunku 4,5 proc. — ocenia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Właśnie inflacji bazowej dotyczą opublikowane w poniedziałek statystyki NBP.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa, tzn. Bez właściwej zgody, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Pracodawcy czasem chcą wręczyć prezenty swoim pracownikom. Ale zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą wiedzieć, czym w świetle przepisów jest taki prezent. Czy jest to część wynagrodzenia za pracę, która musi być opodatkowana podatkiem dochodowym i objęta składkami ZUS oraz składką zdrowotną? Czy jest to darowizna opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn?

Dlaczego oczekiwania inflacyjne są tak ważne dla Narodowego Banku Polskiego (NBP)? Przyjmijmy bardzo uproszczony przykład. Inflacja bazowa to z kolei uproszczona miara inflacji CPI. Powstaje ona po skorygowaniu inflacji CPI o pewne grupy towarów i usług, które charakteryzują https://www.forexpamm.info/ się przejściowymi, sezonowymi lub zależnymi od szoków podażowych skokami cen. To zależy od rodzaju inflacji bazowej, której obliczanie opisane jest w dalszej części tekstu. Z kolei inflacja bazowa ma według NBP wynieść w tym roku 4,2 proc., w 2025 r.

W niej wyłącza się ceny żywności i energii, które potrafią być mocno zmienne i duży wpływ na nie ma m.in. Prezes NBP powiedział też, że oczekiwany wzrost cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i energii cieplnej podwyższy inflację konsumencką o 1,6 pkt proc. Wcześniej powiedział, że oczekiwany wzrost cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i energii cieplnej podwyższy inflację konsumencką o 1,6 pkt proc. Ekspert dodaje przy tym, że nie ma żadnego powodu, dla którego ceny wszystkich towarów miałyby zmieniać się w jednakowy sposób.

co to jest inflacja bazowa

Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, zawierający m.in. Wynika z niego, że według NBP centralna ścieżka projekcji zakłada wzrost PKB w 2024 r. O 3 proc., w 2025 roku o 3,8 proc., a w 2026 r.

Deflacja to obniżanie się przeciętnego poziomu cen, co oznacza, że stopa inflacji staje się ujemna, a wskaźnik inflacji spada poniżej 100. Z deflacją w polskiej gospodarce mieliśmy do czynienia od lipca 2014 aż do października 2016 r. Przy czym największy spadek cen (-1,6%) odnotowano w lutym 2015 r.

Jego zdaniem, najpierw trzeba przedstawić plan “zatkania dziury w NFZ” oraz “schodzenia z deficytem” budżetowym. Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu realizowanego przez fundacje rodzinne powoduje spory z organami podatkowymi. W szczególności chodzi o to, że organy podatkowe bezpodstawnie różnicują skutki podatkowe dla świadczonych przez fundacje rodzinne https://www.forexeconomic.net/ usług najmu krótko i długoterminowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2024 r., który daje podatnikom nadzieję na zaniechanie przez fiskusa tej praktyki. Przyczyny inflacji mogą być różne, ale najistotniejszą z nich jest polityka monetarna rządu. Inflację na poziomie do 4% w skali roku uznaje się za bezpieczną.

co to jest inflacja bazowa

Może erodować siłę nabywczą konsumentów, wpływać na koszty prowadzenia biznesu oraz powodować niepewność gospodarczą. Jednak umiarkowana inflacja może być korzystna, ponieważ zachęca do wydawania i inwestowania pieniędzy, co stymuluje gospodarkę. Urzędy statystyczne różnych krajów członkowskich UE obliczają i publikują miarę inflacji, jaką jest wskaźnik HICP. W ten sposób nadeszła tak zwana druga runda. Szefowie uginali się pod naciskiem pracowników i pod groźbą ich utraty (a pamiętajmy, że wielu obywateli krajów ze Wschodu będących dla nas tanią siłą roboczą musiało wyjechać z Polski) podwyższali wynagrodzenia.